Svetovid-lib

Svetovid-lib je biblioteka namenjena pojednostavljivanju mnogih osnovnih radnji u programskom jeziku Java kao što je rad sa standardnim ulazom i izlazom. Prvenstveno je namenjena početnicima programerima i cilj joj je da otkloni relativno kompleksne pojmove potrebne za ove osnovne operacije u okviru jezika.

Preuzimanje

Trenutna verzija 0.5.1

Jar fajl, instalacioni skriptovi i propratna dokumentacija u jednoj arhivi:

Svetovid-lib instalacija

Jar fajl, bez ičega dodatnog:

Svetovid-lib jar

Arhiva sa dokumentacijom, uključuje html dokumentaciju na srpskom i engleskom i generisani javadoc:

Dokumentacija u arhivi

Windows instalacioni skript

Instalacioni skript

Dat je i Windows Power Shell instalacioni skript koji rešava sve korake za korisnika, skida odgovarajuće fajlove, namešta varijable itd.

Fajl je potrebno skinuti na računar i potom pokrenuti preko Power Shell-a. Najlakše je naći ovo u kontekstnom meniju koji se dobija na desni klik. Moguće je da dobijete pitanje o tome da li verujete ovom skriptu, gde treba da odgovorite sa "Yes" inače neće biti izvršen.

Postoji i skript za deinstaliranje koji se može naći u izvornim kodovima i koji poništava sve što je ovaj skript uradio


Paketi za Linux distribucije (nezvanični)

Naš student Dušan Simić je kreirao pakete za neke Linux distribucije koje mogu pomoći sa instalacijama biblioteke. Osim toga je kreirao i Ansible skripte za instalacije nekih softvera koji se koriste inače na fakultetu.

Repozitorijumi za Linux

Linux instalacije softvera


Izvorni kod

Izvorni kod biblioteke i dokumentacije se može naći na GitHub-u

Svetovid-lib na GitHub-u

Dokumentacija

Instalacije i korišćenje su pokriveni u propratnoj dokumentaciji

Instalacija biblioteke

Dokumentacija na srpskom jeziku

Javadoc API

Windows 10, dodatno

Dodatna uputstva za "ručnu" instalaciju na Windows 10/11, bazirana na upustvima koje je pisala Davorka Radaković. Preporučujemo pokušavanje instalacionog skripta prvo.

Podešavanje sistemskih promenljivih (PATH i CLASSPATH)

Pokretanje instalacije pod Windows 10 operativnim sistemom

DrJava za Javu 8

Editor DrJava se ne preporučuje ako se koristi Java novija od verzije 8.

Moguće je preuzeti editor DrJava sa integrisanom bibliotekom

DrJava sa integrisanom bibliotekom (13MB)